In quyển order

Để quản lý doanh thu hằng ngày của nhà hàng, quán ăn, bar và quán cà phê …Người ta thường sử dụng một cuốn sổ được làm bằng chất liệu giấy thường hoặc giấy cacbon. Nếu làm bằng giấy cacbon có thể là 2 liên hoặc 3 liên.


Thường trên quyển order dành cho nhà hàng, cà phê, quán ăn, hay bar … đều có đóng số nhảy để cuối ngày người quản lý có thể dựa theo các số nhảy này và số liên trên quyển order để so sánh với máy tính tiền mà biết được doanh thu và quản lý được nhân viên của mình . 
Tùy theo quy mô và nhu cầu sữ dụng mà người quản lý có thể chọn cho đơn vị của mình kích thước phù hợp có thể A4, A5 hoặc A6 …

Là đơn vị trực tiếp sản xuất nên Thái An luôn quan tâm đến giá trị mà khách hàng nhận được:
Share on Google Plus